Διοίκηση

Το διοικητικό μας συμβούλιο :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :          ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  —   6984083497
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  —   6979071373
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :      ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ      —  6947778180
ΤΑΜΙΑΣ :                   ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        —   6973697151
ΕΦΟΡΟΣ:                 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   —   6980555950