Η ιστορία μας

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο Σύλλογός μας  δημιουργήθηκε το 2010  από μια μικρή ομάδα αθλητών που και σήμερα αποτελούν τον πυρήνα της ύπαρξής του.

Σκοπός του Συλλόγου μας από ιδρύσεως του είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ικανοτήτων των μελών του.
Η ηθική εξύψωση των νέων, η άσκηση του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της υγείας, η απόκτηση, αλλά και η τελειοποίηση ορισμένων φυσικών ικανοτήτων, η ανάπτυξή τους κοινωνικά σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φιλάθλου πνεύματος, η  καλλιέργεια και η διάδοση  του αθλητικού πνεύματος, κυρίως  στην νεολαία, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τα διάφορα αθλήματα, η καλλιέργεια και η επιστημονική έρευνά τους, η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ τους, η ανάπτυξη κάθε πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος και του Ολυμπιακού ιδεώδους, η ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης, ευγενικής άμιλλας, φιλαλληλίας και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο με βάση την αγάπη προς τους συνανθρώπους και τον σεβασμό προς την προσωπικότητα του ατόμου, η  προβολή, διεκδίκηση, ικανοποίηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου.
Η δια των εκδηλώσεων του ενίσχυση της φιλίας, του πνεύματος κατανοήσεως και συσφίξεως των σχέσεων μεταξύ των μελών και η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους, η  δια μέσου του αθλητισμού πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του Συλλόγου και της νεολαίας γενικότερα, η  ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για την ωφέλεια και την αναγκαιότητα της καθημερινής άσκησης, η παρακίνηση τους για μαζική συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ικανών αθλητών και υγιών ανθρώπων, η αρωγή και συμπαράσταση προς τα μέλη του Συλλόγου και τις οικογένειες αυτών που έχουν ανάγκη βοηθείας – ηθικής ή και υλικής, η εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη ατόμων με ιδιαιτερότητες, η  ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τη φροντίδα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η προώθηση αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σ’ αυτό, η  διοργάνωση εκδρομών και κάθε είδους φυσιολατρικών εκδηλώσεων.
Ο εξωραϊσμός της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κοζάνης μέσω της προστασίας και ανάπτυξης του περιβάλλοντος, της πανίδας και χλωρίδας, καθώς και η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας για την καθαριότητα και την αναδάσωση τοποθεσιών ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή .
Η προσπάθεια για την προστασία της ορεινής φύσης και η διάδοση του φιλοδασικού πνεύματος. Η διάνοιξη και σηματοδότηση μονοπατιών, η αξιοποίηση πηγών, αλλά και η αρμονική συνεργασία με τις τοπικές δασικές υπηρεσίες και η συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού της περιοχής.
Η διοργάνωση εκδρομών και περιπάτων και κάθε είδους φυσιολατρικών εκδηλώσεων. Τέλος, η συνειδητοποίηση του σεβασμού προς τη φύση. 
Σήμερα τα μέλη του ξεπερνούν τα 80.

About Us

Shoot Up Endurance with Running

The key is consistency and a slow increase in speed and distance. Running is about consistency and increasing speed and distance gradually.

"Sometimes on running track, Some other times at trail course, Keep running."

Porta lacinia tellus venenatis tristique ipsum euismod nunc habitant. Nec dolor sed risus cursus penatibus mi et. Leo aenean netus vehicula suspendisse dis quisque dui faucibus nullam.

Leo quam sed dis ante eleifend hac aliquam vitae lacus lectus. Feugiat per tincidunt nulla viverra justo quam sem.

0
Active Members
0 +
Event & Challenges
0 +
Years Experience
0
Expert Coaches